Sensei ZKS Karate

sensei Eliasz Madej III DAN

Główny koordynator ZKS Karate, posiadający tytuł trenera II-klasy.sensei Mariusz Cielepa I DANsensei Tomasz Madej I DAN