Megalityczne kręgi

   Kamienny krąg to naturalny energetyzator, zwiększający poziom energetyczny terenu oraz poprawiający biowitalność człowieka, z którego nasi przodkowie żyjący w zgodzie z naturą dzięki wewnętrznemu wyciszeniu oraz niezwykej wrażliwości, potrafili korzystać otwierając się na energię płynącą z kamienia. Niestety dzisiaj większość ludzi żyjąc w pośpiechu, w nadmiarze bodźców zewnętrznych, wręcz w chaosie wszem panującym, utraciła zdolnolość wyczuwania subtelnej energii jaką emanują kamienie.

   Z inicjatywy Zielonogórskiego Klubu Sportowego Karate w Świdnicy, gdzie od wielu lat działa ośrodek sportowy Bunkier, pod koniec 2011 roku powstały 4 kamienne kręgi. Wraz z istniejącym na terenie ośrodka piątym kręgiem, stanowią swoisty szlak spacerowy o długości 2.5 km przebiegający wzdłuż ulicy Bunkrowej łączącej Świdnicę z OSiR Bunkier. Zadanie współfinansowane zostało z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie pod nazwą "Ustawienie 4 kamiennych kręgów w Świdnicy" zrealizowane zostało w ramach programu osi 4 "Leader", działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu członków klubu, mieszkańców gminy oraz pomocy ze strony Kopalni Węgla Brunatnego Sieniawa, niekonwencjonalne zastosowanie małej architektury powinno przyczynić się do promowania Świdnicy oraz do pobudzenia zainteresowania turystyką pieszą i rowerową.

Każdy z ustawionych kręgów składa się z 1 kamienia usytuowanego w centralnym punkcie oraz 12 kamieni ustawionych na obwodzie z zachowaniem kierunków wschód -zachód, półnłnoc - poułudnie. Promień od środka kręgu do początku każdego z kamieni to 3,14 m. Powstałe kręgi umownie nazywa się słonecznymi , albo zodiakalnymi. Dwunastka odpowiada 12 znakom zodiaku, 12 miesiącom oraz 12 godzinom i 12 apostołom, to też takie kręgi kojarzone są z zegarem słonecznym. Dawniej, jak i obecnie kamienne kręgi uważane są za miejsca mocy skupiające energię kosmiczną, której szczególnie silne strumienie kierowane są w kierunku ziemi w dniach przesilenia tj. 20 marzec, 21 czerwiec, 22 wrzesień oraz 21 grudzień.